Търсене в този блог

3.06.2013 г.

Насилието в модерната епоха - проф. Васил Проданов

Електронно копие на първа глава от книгата на Васил Проданов - Насилието в модерната епоха, С., Изд. Захарий Стоянов - Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2005

Тук - http://old-philosophy.issk-bas.org/books/Prodanov._Nasilieto_v_modernata_epoha.pdf

Няма коментари:

Публикуване на коментар