Търсене в този блог

28.10.2013 г.

За произведението "Принос към историята на социализма в България"

                           Извадка от книгата "Димитър Благоев. Биография", Партиздат, София 1979 г.

Димитър Благоев за ролята и значението на политическата борба в развитието на работническото движение

 

 

Във връзка с полемиката през 1893 г. със съюзистите,  Д. Благоев осветлява в няколко статий становището на БСДП по въпроса за насочеността на синдикалното движение.

Както е известно, съюзистите са категорични в разбирането си, че само чрез икономическа борба и организация  българската работническа класа може да се осъзнае класово . Не политическата организация, а икономическата, според тях, е най-целесъобразното средство за класовото осъзнаване на работниците. Тези твърдения съставляват основата на полемиката, както пише по-късно в своя „Принос към историята на социализма в България” Благоев.  

 

          Следва извадка от книгата „ Димитър Благоев. Биография”, Партиздат, София 1979 г.