Търсене в този блог

6.06.2013 г.

Икономическата теория на Маркс. Увод в икономиката - проф. Ричард Улф

Лекции в  превод
 

Виж епизод 1 тук - http://www.dokumentalni.com/?p=1961

 С прости думи, с примери и с невероятно чувство за хумор Ричард Улф обяснява икономиката според Маркс.

 Дори и да смятаме, че икономиката е това, което днес ни се представя от медиите и мозъчните тръстове, пак си струва да изгледаме лекциите – ако не друго, в тях ще открием множество въпроси, на които си заслужава да потърсим отговор.

 

 Епизод 2 тук - http://www.dokumentalni.com/?p=2442

Кои теми са засегнати във втората лекция на проф. Ричард Улф от поредицата Увод в икономиката ? 

- Защо се провалят усилията на Френската революция за постигане на свобода, равенство и братство?
- Разликата между продукт и стока – допълнителното качество на стоките е разменната стойност.
- Всички ли продукти достигат до потребителите като стоки, тоест чрез пазара?
- Допустими ли са пазарните отношения в семейството?
- Превръщането на труда в стока.
- Ефикасност – съществува ли изобщо?
- Трудовите теории за стойността – от Адам Смит и Дейвид Рикардо до Маркс.
- Абстрактен и конкретен труд.
- Какво означава „капитал“? Парите като пари и парите като капитал.
- Трите вида пазарна размяна и мистерията на днешните пазари.
- Търговия и лихварство. Навлизането на капитала в производствения процес – капитализъм.

ПП: Звукът е много лош !

Епизод 3 тук - http://www.dokumentalni.com/?p=2348

Показано е с примери от всекидневния живот как капиталистът разпределя излишъка, произведен от работниците. И още:
- Как се създава богатството в едно общество?
- Кой издържа мениджърите и надзорниците (супервайзърите) в предприятията?
- Каква е целта на днешното образование и кой определя насоките му?
- С какво се занимават адвокатите?
- Откъде идва рекламата? Защо е нужна и кой плаща за нея?
- Кои са продуктивни и кои непродуктивни работници? Каква е разликата между тях?
- Какъв би бил светът, ако променим начина на производство?

Накрая Ричард Улф обяснява с прекрасни примери какво точно представляват кризите според теорията на Маркс.

 

Епизод 4 тук -  http://www.dokumentalni.com/?p=2372    

 

Тази последна лекция от увода разглежда следните въпроси:
- Защо революциите в търсене на свобода, равенство и братство досега са се проваляли? - Какво бихме могли да направим?
- Защо основната идея в Теорията на Маркс бива често тълкувана погрешно?
- Кое е общото между Фройд и Маркс? Защо обществото изтласква основният си проблем в общественото подсъзнание?
- Кое е общото между робството и капитализма?
- Кои са основните конфликти в капитализма?
- Частен и държавен капитализъм – защо преминаването към държавен капитализъм не решава проблемите?
- За какво се борят профсъюзите?
- Каква е класовата структура в семейството? Как се променя в последните десетилетия?
В заключение професор Улф предлага един конкретен начин за промяна на обществото.

Няма коментари:

Публикуване на коментар