Търсене в този блог

14.11.2013 г.

Тезиси за Фойербах - Карл Маркс

 

«Тезиси за Фойербах» са написани от Карл Маркс в Брюксел през пролетта на 1845 г. и се намират в неговия «Бележник» от 1844—1847 г. Те са публикувани за пръв път от Ф. Енгелс през 1888 г. като приложение към отделното издание на неговия труд «Лудвиг Фойербах и краят на класическата немска фило­софия»; там са посочени мястото и времето на написването на тезисите.

Издавайки «Тезисите за Фойербах» през 1888 г., Енгелс е внесъл в тях известни редакционни изменения, за да направи този доку­мент, който не е бил предназначен от Маркс за печат, по-понятен за читателя.