Търсене в този блог

24.03.2018 г.

За произведението "Немската идеология"

 

 

Обзор върху съвместният труд  на Карл Маркс и Фридрих Енгелс «Немска идеологии. Критика на най-новата немска философия в лицето на нейните представители Фойербах, Б. Бауер и Щирнер и на немския социализъм в лицето на неговите различни пророци»

 

 

Материалът е от  „Фридрих Енгелс – биография“

Издателство на БКП, София, 1972 г., издание първо, превод от руски

Авторски колектив: Л. Ф. Иличов – ръководите, Е. П. Кандел, Н. Ю. Колпински, А. И. Малиш, Г. Д. Обичкин, В. В. Платковски, Е. А. Степанова, В. Г. Тартаковски

 

 

 

 
«Немска идеологии. Критика на най-новата немска философия в лицето на нейните"представители Фойербах, Б. Бауер и Щирнер и на немския социализъм в лицето на неговите различни пророци» — съвместно произведение на К. Маркс и Ф. Енгелс, над което те работили през 1845—1846 г.

През пролетта на 1845 г. Маркс и Енгелс решили да напишат заедно тази книга и от септември 1845 г. пристъпили непосредствено към работа. Ръкописът, с обем около 50 печатни коли, се състоял от два тома, първият от които съдържал главно разработка на основните принципи на историческия материализъм и критика на философските възгледи на Л. Фойербах, Б. Бауер и М. Щирнер, а вторият — критика на възгледите на различни представители на «истинския социализъм».

Работата над «Немска идеология» в общи линии била завършена към лятото на 1846 г. По това време била готова по-голямата част от I том — главите, посветени на критиката на възгледите на Б. Бауер и М. Щирнер («Лайпцигският църковен събор»), — а също и по-голямата част от II том. Над първия раздел на I том (критика на възгледите на Л. Фойербах) работата продължила и през втората половина на 1846 г., но така си и останала незавършена. Независимо от това, тя е най-важната част от «Немска идеология».

През май 1846 г. основната част от ръкописа на I том била пренесена от Й. Вайдемайер от Брюксел във Вестфалия, където възнамерявали да я издадат  «истинските социалисти» Ю. Майер и Р. Ремпел. Обаче през юли 1846 г., след като във Вестфалия била препратена по-голямата част от ръкописа на II том, тези издатели се отказали да публикуват «Немска идеология». През 1846—1847 г. Маркс и Енгелс правили неколкократни опити да намерят в Германия издател за произведението си. Обаче поради спънки от страна на полицията, както и вследствие отказа на издателите, които били заинтересовани представители на теченията, срещу които се борили Маркс и Енгелс, тези опити останали безрезултатни. Приживе на Маркс и Енгелс била публикувана само една, IV глава от II том — в списание «Das Westphalische Dampfboot» от август и септември 1847 г. «Немска идеология» била издадена за пръв път в 1932 г. от института Маркс—Енгелс—Ленин в  Москва  в оригинал, а през 1933 г. в превод на руски език.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Няма коментари:

Публикуване на коментар