Търсене в този блог

24.03.2017 г.

За задачите на пролетариата в настоящата революция - В.И. Ленин

 

 

Статията «За задачите на пролетариата в настоя­щата революция», напечатана в бр. 26 на «Правда» от  7 (20) април 1917 г. с подписа Н. Ленин, съдържа знаменити­те Априлски тезиси на В. И. Ленин.  На 3 (16) април  1917 г. той изнася реч пред  събранието на болшевиките в двореца Кшесинская, в основата на която е проектът на тезисите.  На следващия  ден -  4 (17) април 1917 г. Ленин изнася в цялост доклад  „За задачите на пролетариата в настоящата революция” в Таврическия дворец  на съвещание на болшевиките, а по-късно през деня го повтаря на съвместно събрание на болшевиките и меншевиките, делегати  в Общоруското съвещание на Съветите на работническите и войнишки депутати. Статията  е  препеча­тана от болшевишките вестници «Социал-Демократ» (Моск­ва) «Пролетарий» (Харков), «Красноярскии Рабочий» (Красноярск), «Вперед» (Уфа), «Бакииский Рабочий» (Баку), «Кавказкий Рабочий» (Тифлис) и става достояние на десетки хиляди читатели.

На 10 (23) април 1917 г. Ленин пише голямата си статия „ Задачите на пролетариата в нашата революция” , която определя като проекто-платформа на пролетарската партия. По-късно тя е издадена и като отделна брошура. Основните положения в нея, набелязани от Априлските тезиси, стават фундамент за приетите резолюции и решения от VII –та Общоруска конференция на болшевиките, проведена на  24-29 април 1917 г. в Петроград. Априлската конференция бележи периодът на новата ориентация на Болшевишката партия – етапът на революционно мобилизиране на масите, на създаването  на политическата подготовка за социалистическа  революция.

 

 

                   Ръкописът на  В. И. Ленин "Предварителен проект за  Априлски  тезиси"

                  Ленин говори в Tавричевския  дворец. Фото. Април, 1917

        Априлските  тезиси  на  Ленин, публикувани във  в-к "Правда", 7 април  1917 г.

Произведения,  написани от Ленин за изясняване и защита на Априлските  тезиси

    Седма  Общоруска конференция на болшевиките – 24-29 април1917 г., Петроград 

Статията "Априлските тезиси на Ленин - гениален план за пролетарската революция" виж тук:

http://nvkovachev.blogspot.bg/2017/04/blog-post.html   
 

Няма коментари:

Публикуване на коментар