Търсене в този блог

10.07.2016 г.

Прочит на „Капиталът” на Маркс с Дейвид Харви

 


 

13 лекции на социолога Дейвид Харви, който изнася тези курсове почти 40 години.
През 2011 г. за първи път са заснети и публикувани.
Дейвид Харви се опитва да помогне на хората да четат „Капиталът“ през очите на Маркс. Обяснява на леснодостъпен за широката публика език какво точно означават термините, които Маркс използва в книгата си.
Много интересен и полезен филм, който, надявам се, ще предизвика любопитството на хората и ще ги накара да превъзмогнат страха си от четенето на икономически трудове. Определено светът ще ни изглежда по съвсем нов начин, когато разберем как точно функционира капиталистическият начин на производство, как са се появили парите и каква е тяхната функция, какво представлява стоката, защо винаги има безработица при капитализма, как системата създава изкуствени нужди и защо не може да съществува без да поражда циклични кризи.
На тези и редица други въпроси отговаря Маркс преди почти 150 години.
„Капиталът“ съвсем не е трудна за четене, стига да познаваме значението на икономическите термини в нея. Точно тях ще ни разясни Дейвид Харви в своите лекции, посещавани всяка година от все повече хора, търсещи начин да си обяснят капиталистическия свят и правилата, които го ръководят.
За превода е използвано изданието на „Капиталът“ от 1948 г. на БКП.

 

Епизод  1 - Въведение

https://www.youtube.com/watch?v=2O_MezKtdB0

 

Епизод 2 - Стоката. Процесът на размяна.

http://www.dokumentalni.com/?p=4200

 

 

Няма коментари:

Публикуване на коментар