Търсене в този блог

3.02.2014 г.

Марксизмът няма нужда от защита - Иван Николов

 

 

Интервю на Валентин Георгиев с Иван Николов, във връзка с 173 годишнината от рождението на Карл Маркс, публикувано във в. ”Мисъл”, бр. 15 от 3 май, 1991 г.


Другарю Николов, като съпредседател на идейното движение в БСП ”Марксистка алтернатива”, къде е мястото на движението в идейната палитра на БСП? Коя е основната задача, която стой пред ”Марксистка алтернатива” и каква партия, според вас, трябва да бъдем? 

- ”Марксистка алтернатива” стои малко наляво от центъра! Наляво, защото има и формирования в БСП, които стоят на различна отдалеченост надясно от този център. А стоим ”малко наляво”, защото ние не сме алтернатива на партията. Нашата основна задача е да съхраним този център, да защитим марксистката същност на нашата партия и социалистическата насоченост на развитието на страната ни при вече други условия. Да не забравяме, че хората с подкрепата си на изборите за БСП, гласуваха за социалистическия избор на България! И ако някой не разбира, неможе или неиска да разбере това, ние сме длъжни не само да обясним, но и да предупредим... Да не забравяме онова заключение на Енгелс, - какво става с родово-общинния строй, тогава, когато неговият родов орган се отделя от своя корен... Превръща се в своята противоположност?!. А оттук нататък, всеки, със своята историческа отговорност!
Що се отнася до това, каква партия трябва да бъдем, аз мисля, че да ни има като партия, алтернативата е една- БСП трябва да бъде марксистка, масова и парламентарна партия. Тридесет и деветият конгрес даде отговор на този въпрос - БСП се определи като лява социалистическа /социалистическа, а не социалдемократическа!/ партия. А такава партия, когато тя е марксистка, не може да не бъде демократична! Когато тя престане да бъде демократична, това означава, че тя е престанала да бъде и марксистка. В марксистката концепция за социализма, човекът е винаги цел, а не средство!

Но някои твърдят, че социалдемократизирането на БСП е обективен процес... 

- И този ”обективен” процес доведе до превръщането на сродни на нашата партия, в партии- политически джуджета и накрая до тяхното изчезване от политическия живот, макар и формално съществуващи.... И би било добре тези господа да не бъркат партията на Благоев със сегашните социалдемократически партии от западноевропейски тип. Да не забравят, че БСДП на Благоев приема марксизма за своя идеология и би било престъпление да се наричаш продължител на тази партия, а в същото време да отричаш нейната идейна основа! Но затова е необходимо да се познава и историята, и настоящето, и най-вече да се имат предвид конкретните социално-икономически условия, а те са различни в България и тези, например в Скандинавието....
Ако тези наши родни новоизлюпени социалдемократи в БСП, влагат разбирането за социализиране на политиката на БСП и демократизацията на нейния вътрешно-политически живот, тогава, няма проблем! Но тяхното разбиране за социалдемократизирането на БСП цели отделянето й от нейния естествен корен...

Другарю Николов, в последно време се срещат различни виждания за марксизма- и като съдържание, и като оценка. За вас лично, какво представлява марксизмът?  

- Марксизмът е наука за общественото развитие. Той, самият марксизъм, в същото време е и фундаментален метод на тази наука за анализ и оценка на обществените процеси и явления. В същото време той е и средство за промяна на общественото развитие. Той е и естествена методология за другите науки. Марксизмът е манталитета на логичното мислене. Мислене, при което липсва последен въпрос и последен отговор.....Марксизмът не е в цитирането, а в анализирането и в прогнозирането на обществените процеси и явления. А крайната цел, промяната и насочването в правилната посока....
Като всяка друга наука, марксизмът е определена степен на научното познание, относителна истина и отворена система. Това е марксисткото разбиране за всяка наука, в т.ч. и за самия марксизъм. И не бива да отъждествяваме марксизма само с трудовете на Маркс и Енгелс, или да гледаме на ”Капиталът” като на Библията... Разбира се, приносът на Маркс за тази наука е най-голям, защото той й дава един завършен вид. И тя е наречена на негово име преживе, в знак на признателност към неговия принос!
Марксизъм е всяко постижение на обществената наука, което води до социален прогрес. Колкото до почитателите /или по-точно до хората със самочувствието на родоначалници/ на ” модерния марксизъм”, или на ”марксизма на ХХI век”- това, както се изрази акад. Николай Ирибаджаков, е една мъгла в главите на тези господа! Та нима можем да говорим за математика на XIX, XX или XXI век?!
Стана вече дума, че както всяка наука, така и марксизмът представлява достигната степен на научното познание на определен етап и като всяко друго познание, той носи своята ограниченост на този етап и своята неограниченост, по своята природа.  

Другарю Николов, някой би се запитал, защо така страстно защитавате марксизма?! 

- Аз, като един обикновен човешки индивид, съм твърде малък за да защитавам марксизма. А той, марксизмът няма нужда и от защита! Марксизмът се защитава сам!!!
Марксизмът е един непрекъснат и безкраен процес, какъвто е и пътя на човешкото познание! Нещо, което е съизмеримо само с Вселената....

 

 

 

Няма коментари:

Публикуване на коментар