Търсене в този блог

7.09.2018 г.

Маркс 200 !!! – Александър Димитров

През изминалата 2017-а отбелязахме паметна годишнина - 150 години от написването на „Капиталът" от Карл Маркс. Днес, година по- късно, ни застигат още две паметни годишнини - 200 години от рождението на великия философ и 50 години от паметната 1968 г. Нека не ни учудва заглавието МАКХ200, това не е наименованието на поредния модел терминатор от едноименния филм, а кодът сечение на изброените паметни го­дишнини.

Не е учудващо, че по света двестагодишнината на Маркс се отразява широко, масово се обсъждат неговите идеи, преосмислят се, възхваляват се, за­клеймяват се, но със сигурност не се подминават. По целия свят, буквално на всеки континент и поч­ти във всяка страна бележитата годишнина беше повод за организиране на конференции, симпозиу­ми, паметни събития и др. Невъзможно е да бъдат обхванати стотиците събития, но в кратък преглед можем да проследим някои от най-значимите, за да се придобие по-ясна представа за значението на ве­ликия философ в модерната епоха.

Още в началото на 2018 г. Бюрото на фондация „Фридрих Еберт" в Лондон обяви настоящата го­дина за Година на Маркс и представи програма от събития и конференции, които да бъдат реализи­рани с помощта на бюрото на фондацията в Рим. Цялостната концепция се подготвя под наслова „Капитализъм завинаги — или все още има утопии с ляв потенциал? "

Във Викторианския колеж по изкуства в Австралия се проведе една от най-мащабните конференции изобщо. В рамките на четири дни бяха обсъдени над 90 теми в 15 тематични направления. Ветрилото на дис­кусиите е толкова широко, че започва от класически въпроси като „Как марксистите разбират класата" и се стигне до „Работните места на XXI век: синдикализиране на работниците в Амазон ".

Подобно събитие организираха и в Китай. Под патронажа на държав­ния глава Си Дзинпин в Пекин се проведе Вторият конгрес по марксизъм (посветен на годишнината от рождението на Маркс). В него участваха над 300 изследователи, критици и последователи на марксизма, а самото събитие бе съпроводено от 17 съпътстващи форума. Това без съмнение е панел, който интернационализира дебата около конструктивния социали­зъм, разбирането и актуалността на марксизма, а и до известна степен на радикалната философия по принцип.

Безспорно най-наситена със събития по темата си остава Европа, къ­дето годишнината бе отбелязана във всяка една държава. Наблюдаваха се нарочно създадени изследователски конгломерати, където фондации (1), институти (2) и университети (3) провеждаха общи събития, каквото е „Мислейки за Маркс днес". Мащабната конференция ще се проведе през октомври (4-6) 2018 г. в Мадрид и ще обхваща 15 тематични направления, в които Маркс е творил. Наред с подобни събития се подготвят и провеж­дат изложби, четения, специални издания, които се издават от някои от най-големите издатели, а много списания подготвят специални броеве, сред които „Теория и борба" на Марксовата мемориална библиотека, бъл­гарското „Ново време", английското „ Социалистическа алтернатива" и др.

Дори в САЩ Маркс беше почетен подобаващо. Германският истори­чески институт във Вашингтон организира симпозиума „ Маркс на 200 ", като подобни събития бяха реализирани и от отделни университети в стра­ната. Най-силно впечатление направи медийното отразяване, включител­но и сред най-рейтинговите вестници, телевизии и предавания. Може би най-голям интерес събуди статията на проф. Джейсън Бейкър в „Ню Йорк Таймс" със заглавие „Честит рожден ден, Карл Маркс. Ти беше прав!"

 

Бележки:

Фондацията по марксистки изследвания, фондация „Европа на гражданите", „Трансфор­мирай! Европа", фондация „Роза Люксембург"

Евро-средиземноморският институт

Мадридският университет

 

 

Източник: списание „Ново време”, бр. 4-5, 2018 г.

 

 

 

 

 

 

Няма коментари:

Публикуване на коментар