Търсене в този блог

10.05.2017 г.

БЪЛГАРСКИТЕ КАПИТАЛИЗМИ – проф. д.ф.н. Васил Проданов

 

 

 

 

СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА БЪЛГАРСКИЯ КАПИТАЛИЗЪМ ОТ ОСВОБОЖДЕНИЕТО ДО 1944 И НА ТОЗИ СЛЕД 1989 Г.
Васил Проданов. Българските капитализми, В: Годишник на УНСС, С. 2014

 

 

 

 Целият материал виж тук:

http://research.unwe.bg/uploads/ResearchPapers/Research%20Papers_vol3_2014_No1_V%20Prodanov.pdf     

 

 

 

Българският преход доведе до капитализма на катастрофите

 

Вместо за реставрация на капитализма у нас четвърт век се говори за „преход към демокрация и пазарна икономика”

България е страната с най-голямо неравенство не само в Европа, но и сред всички 15 бивши съветски републики и в това отношение се нарежда в група, в която влизат главно африкански страни и някои латиноамерикански държави.

Така нареченият демократичен преход се е оказа по-страшен и разрушителен отколкото взети заедно две балкански и една световна война, в които страната участва.

Осъществен е преход към периферен и силно корумпиран капитализъм, социалната структура на обществото е дегенерирала, милиони хора са декласирани и маргинализирани, което формира лумпенско и маргинално съзнание, допълнително захранващо популистки лозунги, ирационализиращо и противопоставящо обществото, тресящо се от песимизъм и разпаднал се социален капитал.

 

 

 

 

 

 

Няма коментари:

Публикуване на коментар