Търсене в този блог

3.09.2013 г.

Лудвиг Фойербах и краят на класическата немска философия - Фридрих Енгелс

 

 

Трудът на Ф. Енгелс «Лудвиг Фойербах и краят на кла­сическата немска философия» е едно от основните произведения на марксистката философска мисъл. В него с пределна яснота е показан процесът на възникването на марксисткия мироглед и  неговата същност. Разкрито е отношението на марксизма към философските му предшественици в лицето на най-големите представители на немската класическа фолософия Хегел и Фойербах и е дадено системно изложение на основите на диалектическия и историческия материализъм. Трудът бил напечатан първоначално в теоретичното списание на германската социал­демокрация «Neue  Zeit», а по-късно излязъл в отделно издание, за което Енгелс написал специален предговор. В 1892 г. в Женева групата «Освобождение на труда» издала в отделна книга пълния превод на този труд, направен от Г. В. Плеханов; същата година излязъл и преводът му на български език, които претърпява много издания.

 

 

Няма коментари:

Публикуване на коментар